Zingen, lekker belangrijk…

23% van de Nederlanders zingt.‘ Door het hele land verspreid zijn ruim 13.000 geregistreerde koren.’ Meer dan 10% van de bevolking zingt in een koor.3 Duizenden vrijwilligers zetten zich in voor deze koren.

En dat is niet voor niets: zingen is de meest laagdrempelige vorm van muziek maken. Samen zingen gebeurt dan ook in alle lagen van de bevolking: van jong tot oud, van rijk tot arm, van hoog- tot Iaagopgeleid. Zingen geeft kracht aan de individuele zanger, en samen zingen bevordert sociale cohesie en het maken van vriendschappen.

“Zingen, lekker belangrijk! – Manifest Samen zingen 2020” biedt met tien speerpunten in Vier thema’s een kapstok om met elkaar Verder te gaan, en te komen tot een sterkere, Vitale koorwereld.

Comments are closed.