Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond is een mannenkoororganisatie met een duidelijke structuur. Het verbond bestaat uit vier regionale verenigingen. Deze verenigingen, waarbij de koren zijn aangesloten, zijn vertegenwoordigd in de Verenigingsraad. Elke KNZV-vereniging heeft drie personen afgevaardigd in de Verenigingsraad.

De Verenigingsraad is het hoogste orgaan van het KNZV Het beoordeelt en controleert de voorstellen en het beleid van het Algemeen Bestuur. De Verenigingsraad is nauw betrokken bij het landelijke beleid van het KNZV. Zo bereidt zij, al dan niet via werkgroepen, in samenwerking met het Algemeen Bestuur, landelijke manifestaties, landelijke concoursen, festivals, congressen e.d. voor.

Daarnaast beoordeelt zij het financiële reilen en zeilen van het KNZV Voor alle taken van het KNZV, waaronder het instand houden en uitbreiden van de muziekbibliotheek van het KNZV, kent de Verenigingsraad jaarlijks aan het Algemeen Bestuur een budget toe. Dat is gebaseerd op een bedrag per koorlid. Momenteel bedraagt dat €6,50 per koorlid per jaar.

De ‘dagelijkse leiding’ van het KNZV is in handen van het Algemeen Bestuur. De Verenigingsraad benoemt de leden van het Algemeen Bestuur op voordracht van de regionale verenigingen. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies verdelen de leden van het Algemeen Bestuur onderling.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit bestuursleden van de vier regionale verenigingen.

[su_spacer size=”800″]