Holland
23 koren met 1105 zangers
Limburg
64 koren met 2460 zangers
Midden Nederland
53 koren met 2435 zangers
Noord Oost
30 koren met 1108 zangers

KOEPELORGANISATIE

voor 4 regionale verenigingen

Opgericht 1853
Beschermvrouwe
HKH Prinses Beatrix

Laatste Nieuws

Perspectief op zingen zonder 1,5 meter afstand vanaf 20 september

Zingen zonder 1,5 meter afstand in acht te nemen, kan misschien weer vanaf 20 september 2021. Het kabinet hoopt dat er op die dag voor de hele samenleving een streep kan door de afstandsregel. Premier Rutte en minister De Jonge maakten dat bekend tijdens de persconferentie van 13 augustus j.l. 

Of dit perspectief ook echt werkelijkheid wordt, hangt af van de druk op de zorg, de vaccinatiegraad en de ontwikkeling van het aantal besmettingen. Op 17 september neemt het kabinet hierover een besluit. Koornetwerk Nederland adviseert amateurkoren om in ieder geval tot 20 september het huidige Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector te blijven gebruiken.

Sinds 26 juni mogen amateurkoren binnen repeteren (buiten zingen mocht al eerder) mits ze de 1,5 meter afstand in acht nemen en het hierboven genoemde protocol hanteren. Er mogen zoveel mensen in de ruimte als die 1,5 meter onderlinge afstand toelaat. Maar een aantal koren vindt zingen op 1,5 meter afstand lastig of onmogelijk. Mogelijk komt er op 20 september dus een einde aan de afstandsregel.

Het kabinet herhaalde ook tijdens deze persconferentie dat het geen onderscheid wil maken tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. Daardoor bestaat er onduidelijkheid over ethisch-juridische kwesties, zoals de case van een dansleraar die cursisten alleen toe wil laten als ze volledig gevaccineerd zijn. Daarover liet premier Rutte eerder weten dat het aan de rechter is om te beslissen of dat mag. 

Overigens streeft het kabinet ernaar om vanaf 1 november alle coronamaatregelen te laten vervallen.