Holland
23 koren met 1105 zangers
Limburg
64 koren met 2460 zangers
Midden Nederland
53 koren met 2435 zangers
Noord Oost
30 koren met 1108 zangers

KOEPELORGANISATIE

voor 4 regionale verenigingen

Opgericht 1853
Beschermvrouwe
HKH Prinses Beatrix

Laatste Nieuws

Aan: Koorbesturen en dirigenten van de aangesloten koren

Onderwerp : Vooraankondiging Inspiratiedag 2023
Datum : 20 juni 2022

Het Algemeen Bestuur van het KNZV organiseert in het voorjaar van 2023 een Inspiratiedag.
Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van de vier Regio’s van het KNZV hebben leden te
kennen gegeven dat er behoefte bestaat aan een landelijke ontmoetingsdag, zoals vroeger de
Bondsdag. Hoewel al jaren geleden heeft men hier nog steeds goede herinneringen aan. Het
AB hoopt door het organiseren van een Inspiratiedag aan deze behoefte te kunnen voldoen.

Datum: Zaterdag 11 februari 2023
Noteert u alvast de datum in uw agenda!

Locatie: Akoesticum te Ede
Voor wie?: Koorbestuurders, koorleden en mannenkoordirigenten
Wat kunt u verwachten?

Zoals bekend werkt het Algemeen Bestuur thans met het programma ‘Zingen met Perspectief’.
Deze Inspiratiedag is een goede gelegenheid om u te informeren over de voortgang van dit
programma en om met de resultaten van de deelplannen aan de slag te gaan. Natuurlijk zal er
gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en te praten over ervaringen, ideeën, leuke projecten
en andere manieren om de mannenkoorzang te versterken. Er zal een gastkoor worden
uitgenodigd en natuurlijk zal er gelegenheid zijn om samen te zingen.

Uitnodiging:

In de loop van dit jaar ontvangt u een uitnodiging met het programma voor deze dag. Het
Algemeen Bestuur van het KNZV ziet uit naar uw deelname. Van harte aanbevolen!

Met vriendelijke groet,
Koos van Herk, secretaris KNZV
Email: secretaris@knzv.nl