Nieuwsbrief

Nieuwsbrief    

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren

Datum           : 20 december 2020  

Corona-advies:

Helaas blijft het dringende advies om niet samen te zingen ook tijdens de lockdown van 15 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021 overeind. Hopelijk worden de maatregelen daarna wat versoepeld, zodat we dan weer voorzichtig met de repetities kunnen beginnen. Blijf daarom de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, de maatregelen en de protocollen nauwlettend volgen via www.koornetwerk.nl en onze website www.knzv.nl.

De meeste koren hebben in 2020 hun dirigent gewoon doorbetaald. Als u een goede relatie met uw dirigent wilt behouden, raden wij aan dit ook in 2021 voort te zetten. Natuurlijk dient dit te geschieden naar draagkracht van het koor, want de koren derven ook inkomsten. Informeer eens bij uw gemeente naar de mogelijkheden van extra subsidie. De gemeenten hebben immers extra geld ontvangen van het Rijk voor ondersteuning van de cultuursector. Wij vinden overigens, dat u daarvoor wel wat terug mag verwachten van uw dirigent bijvoorbeeld in de vorm van oefenbestanden, ingezongen nieuwe koorpartijen, digitale stemoefeningen etc.

Verenigingsraad:

De regiosecretarissen zijn op 24 november jl. geïnformeerd over het uitstellen van de Verenigingsraad, die gepland was op 28 november jl. Wegens de Coronamaatregelen kon deze vergadering niet fysiek plaatsvinden en digitaal was niet handig, omdat wij tijdens deze vergadering onze plannen zouden presenteren m.b.t. het toekomstbestendig maken van de mannenkoorzang. Wij hebben dit project inmiddels omgedoopt tot de naam “Zingen met Perspectief” in plaats van “Zingen zonder Zorgen”, omdat wij vinden dat deze naam de lading beter dekt en juist bedoeld is om er energie van te krijgen.

Inmiddels zijn er werkgroepen gevormd en zijn de bestuursleden in samenwerking met Hans Noijens van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst) gestart met de volgende deelprojecten:

 1. PR (zichtbaarheid en imago van de mannenkoorzang)
 2. Verzamelen van de Best-Practices
 3. Toekomstvisie en adviezen van dirigenten
 4. Organisatie festivals en het stimuleren van nieuwe werkwijzen (bottom-up)

M.b.t. het verzamelen van de Best-Practices is reeds contact opgenomen met een aantal koren. Indien u ook een succesvol project heeft afgerond en dit leerzaam en informatief kan zijn voor andere koorbesturen neem dan alstublieft contact op met Koos van Herk (j.vherk@ziggo.nl).                                                                                               -1-

M.b.t. deelproject 3 hebben er reeds gesprekken met dirigenten plaatsgevonden in de regio’s Limburg en Midden Nederland.                                                                                                          Een aantal highlights van deze gesprekken:

 • De dirigenten spreken hun zorgen uit over het feit, dat er geen specifieke opleidingen meer zijn voor mannenkoordirigenten. Hierdoor is er weinig doorstroming.
 • De dirigenten verwachten dat, als er weer gezongen mag worden, het eerste halfjaar er meer gerepareerd moet worden i.p.v. gerepeteerd.
 • Sommige dirigenten zijn reeds bezig met repertoire vernieuwing door het laten maken van arrangementen van door de zangers uitgezochte muziek.
 • Aanbevolen wordt meer projectmatig te gaan werken met gastzangers.
 • De presentatie en enthousiaste uitstraling wordt steeds belangrijker.
 • De dirigent moet zorgen dat de zangers zich niet vervelen, dat de motivatie goed blijft en dat er uitdagingen zijn.
 • Repertoire en leeftijd zijn knelpunten voor jongeren om naar mannenkoren over te stappen.
 • De dirigenten voorspellen, dat er in de toekomst minder traditionele mannenkoren zullen zijn. Men zal moeten zoeken naar andere vormen en meer “out of the box” moeten denken.

M.b.t. het organiseren van festivals (deelproject 4) moeten we helaas mededelen, dat het Landelijke mannenkoorfestival (MKF 2021) is uitgesteld naar 2022. De ontwikkelingen rondom Corona zijn nog te onzeker en er zal vermoedelijk onvoldoende repetitietijd zijn om goed voor de dag te komen tijdens het festival.

Opgave ledenaantallen per 1 januari 2021:

Wellicht heeft u reeds een verzoek ontvangen van uw regiosecretaris om de ledenaantallen per 1 januari 2021 aan te leveren. De bondscontributie wordt immers per deze peildatum vastgesteld. Ik verzoek u dit z.s.m. door te geven aan uw regiosecretaris, want wellicht kunnen we premiereductie krijgen bij de verzekeringsmaatschappij i.v.m. vermindering van het aantal koorleden en het aantal aangesloten koren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Belrondes:

De bestuursleden van de vier regionale verenigingen van het KNZV hebben in 2020 belrondes gehouden met bestuursleden van de aangesloten koren. Veel koren weten op creatieve wijze de contacten met de koorleden vast te houden. Dit laat zien, dat de onderlinge sociale verbanden onder de mannenkoren sterk zijn. Enkele voorbeelden:

 • Er worden livestream repetities en concerten gehouden m.b.v. Youtube of Zoom.
 • Nieuwe stukken worden ingezongen door de dirigent op MP3.
 • De koorleden krijgen een mondkapje met het embleem van hun koor.
 • De koorleden ontvangen wekelijks of om de 14 dagen een nieuwsbrief via de mail.
 • Een mannenkoor in Almelo heeft een jongerenkoor gestart! (15 jongens).
 • Veel koren hebben in september (toen het nog mocht) in kleine groepen (30 personen) gerepeteerd op 1,5 meter afstand en in zigzagformatie.
 • Veel koren moesten uitwijken naar een andere locatie, omdat de ventilatie in de repetitieruimte niet in orde was en maakten hierdoor extra kosten.
 • De koorbesturen uiten hun zorgen om de stemkwaliteit als er weer gezongen mag worden vooral van die leden die ziek zijn geweest en ook zorgen over de motivatie van de mannen.
 • Via Whatsapp groepen of via Zoom of via Skype wordt er gezamenlijk koffie gedronken.
 • Elk koorlid maakt indien mogelijk een wandeling of fietstocht met een ander koorlid. Je bent immers niet alleen bij een koor voor de zang maar ook voor elkaar!
 • Koorleden repeteren op een vast tijdstip een bepaald muziekstuk door middel van het oefenprogramma Capella reader en kunnen daarna hierover chatten of bellen met hun dirigent.
 • Wat betreft de financiële positie van de koren zien we een grote verscheidenheid. Het komt er op neer dat elk koor het afgelopen jaar minder inkomsten heeft met daar tegenover in meer of mindere mate extra kosten. Vandaar onze eerdere opmerking: vraag extra ondersteuning aan bij uw gemeente!
 • Verder blijkt, dat de meesten over het algemeen de moed erin houden!

Kerstwens:

Wij sluiten helaas een jaar af zonder muzikale hoogtepunten, maar er gloort licht aan de horizon! Blijf optimistisch en vooral gezond!

Ik wens u namens het Algemeen Bestuur van het KNZV fijne feestdagen en een gezond en vooral muzikaal 2021 toe!

Koos van Herk

Secretaris KNZV

Email: j.vherk@ziggo.nl