Logo knzv 2 1


Opgericht 1853
Beschermvrouwe
HKH Prinses Beatrix

Brabant - Zeeland

28 koren met 1210 zangers

Holland

29 koren met 1408 zangers

Limburg

72 koren met 3069 zangers

Midden Nederland

57 koren met 2796 zangers

Noord Oost

36 koren met 1402 zangers

Op 26 januari 2017 heeft de Verenigingsraad van het KNZV unaniem ingestemd met een initiatiefvoorstel om de organisatie van het KNZV te veranderen.
Het Algemeen Bestuur wordt thans gevormd door de voorzitters van de vijf regionale verenigingen van het KNZV. De voorzitter de heer Eduard de Vries is inmiddels teruggetreden.
De beslissing van de VR om het AB te laten bestaan uit de voorzitters van de vijf regionale verenigingen heeft een AB opgeleverd, dat als volgt is samengesteld:

Adrie Bout (voorzitter Midden-Nederland)
Frans Verhallen (voorzitter Brabant-Zeeland)

Vergadertafel l

Herman Janssen (beoogd voorzitter Limburg)
Koos van Herk (voorzitter Holland)
Piet van der Heijden (waarnemend voorzitter Noord-Oost)
Henk Bargboer (ambtelijk secretaris)

Taskforce    

Tevens is op 26 januari 2017 door de Verenigingsraad van het KNZV besloten om een Taskforce in te stellen. De Taskforce gaat onderzoeken of de eerdergenoemde organisatieverandering van het KNZV gevolgen heeft voor de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en zal daarover advies uitbrengen aan de Verenigingsraad.

De Taskforce zal eveneens adviseren op welke manier de activiteiten en rollen van AB en VR verdeeld kunnen worden.

De Taskforce is als volgt samengesteld:
Fer van de Winkel (bestuurder Limburg)
Jan van Delft (bestuurder Midden-Nederland)
Sander Ruitenbeek (bestuurder Holland)
 

Is uw koor lid van een van de 5 KNZV verenigingen?

Dan kunt u of uw bibliothecarsis / lid van uw muziekcom missie via het Internet partituren te leen vragen.
Uw secretaris dient daartoe dit formulier in te vullen en te verzenden.