Jubileum 160 jaar KNZV

Geachte bestuurders

Enige nadere mededelingen voor de koren en koorbestuurders die deelnemen aan de eindronde van het landelijke KNZVconcours op 25 en 26 april te Zwolle.

De tijdsindeling van uw optreden wordt vermeld aan het eind van dit schrijven. Om  rustig te kunnen omkleden, inzingen en  voorbereiden in het theater lijkt het gewenst dat u ca 1,5 uur tevoren aanwezig bent. Daar wordt met de omkleed- en inzingruimte ook rekening mee gehouden.

Een aantal reeds gestelde vragen met betrekking tot het concours zijn gemakkelijk op te lossen door het lezen van het landelijke concoursreglement op de KNZV-website. Ik beveel dat ook graag aan u aan.  In tegenstelling tot wat het concoursreglement voorschrijft zult u worden beoordeeld door een viertal juryleden. Voor zover u dat niet reeds hebt gedaan  verzoek ik u op korte termijn van de door u te zingen werken 4 exemplaren aan mij toe te zenden.

Daarnaast verzoek ik u mij digitaal een cv met foto van uw koor/dirigent/solist en te  zingen werken toe te zenden voor de samenstelling van een programmaboekje.

Op de dag van uw optreden wordt u bij het theater “De Spiegel”opgevangen door

twee personen van het Groot Mannenkoor Zwolle. Zij blijven bij u en maken u wegwijs in het theater, zoals kleedruimte, kantine, repetitieruimte en concertzaal.

Tevens wijzen zij u desgewenst de weg naar eetgelegenheden, restaurants en bezienswaardigheden in de Zwolse Binnenstad. Zwolle binnen de grachten is een compacte stad, waar op de beide concoursdagen een gezellige drukte zal heersen en waar alles te voet eenvoudig te bereiken is.

Er is voor de finale van het concours gekozen voor een vierhoofdige jury, t.w.

Ludo Claesen (voorz.)
Agnes Gerenday
Hennie Ramaekers
Daniël Rouwkema.

De jury zal aan het eind van de concoursdag zo spoedig mogelijk na het laatste optreden de uitslag bekend maken.

Algemeen

Zwolle is een schitterende stad met een goed bewaarde compacte binnenstad, die prima te voet kan worden bekeken. Er zijn tal van restaurants, eet- en andere gelegenheden, waar het overdag en ‘s-avonds goed toeven is. Ook de Zwolse musea mogen zich verheugen in een grote belangstelling. De contactpersoon maakt u graag wegwijs. Beide dagen zijn marktdagen, zodat de Zwolse binnenstad veel publiek herbergt uit de ruime omgeving.

Dat is ook reden geweest de Zwolse zangraad te verzoeken de mogelijkheid te openen voor de koren om een extra concert te verzorgen in een van de prachtige Zwolse kerken. Als u daarvan gebruik wilt maken, wilt u dat dan met het gewenste tijdstip  aan ondergetekende doorgeven.

Kortom er is alle reden niet alleen voor het concours snel heen en weer te rijden, doch er met partners een plezierig weekend van te maken.

Aan de zangers, dirigenten en eventuele solisten zal door de contactpersoon van het Groot Mannenkoor Zwolle een toegangsbewijs worden uitgereikt, zodat zij op de concoursdag het theater vrij kunnen in- en uitgaan. Begeleiders kunnen bij de hoofdingang van het theater eenzelfde toegangsbewijs kopen (€ 5 )

Op vrijdag  na de juryuitslag wordt het theater ontruimd om in gereedheid te worden gebracht voor een gezamenlijk concert van het Groot Mannenkoor Zwolle en de Muziekvereniging Excelsior  met als thema de composities van  Lloyd Webber.

Op zaterdag wordt na de juryuitslag de zaal in gereedheid gebracht voor de gala-avond. Vóór de pauze wordt opgetreden door de Koninklijke Militaire Kapel “Johan Willem Friso” met een “koningsconcert”(26 april). Na de pauze is er een kort optreden van het GMZ, waarna de vier beste koren in de gelegenheid worden gesteld een optreden te verzorgen.

Tickets voor deze concerten zijn nu reeds te bestellen op www.odeondespiegel.nl

(Lloyd Webber concert €10 en gala-avond € 20)

Het KNZV is thans bezig te proberen  integraal geluids- en beeldmateriaal te laten maken van de beide dagen, zodat aan het eind daarvan cd’s of dvd’s kunnen worden gepresenteerd ten behoeve van deelnemende, maar ook alle andere KNZV-koren. Tevens zullen waarschijnlijk delen van de beide dagen en gala-avond livestream worden uitgezonden op www.jijenoverijssel.nl

Wij gaan er van uit dat de deelnemende koren een dergelijke opname op prijs stellen. Voor de goede orde verzoek ik u echter die instemming schriftelijk aan mij door te geven op door middel van het formulier bijlage I

Met vriendelijke zangersgroet

Dolf van der Struik, (secr)
Middelweg 261
8031 DA Zwolle
038-4531788

Comments are closed.