INTERESSEPEILING LANDELIJKE INSPIRATIEDAG KNZV

Het Algemeen Bestuur van het KNZV heeft het voornemen om in het voorjaar van 2023 een Inspiratiedag te organiseren.
Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van de vier Regio’s van het KNZV hebben leden te kennen gegeven dat er behoefte bestaat aan een landelijke ontmoetingsdag, zoals vroeger de Bondsdag. Hoewel het al jaren geleden is, heeft men hier nog steeds goede herinneringen aan.
Het AB hoopt door het organiseren van een Inspiratiedag aan deze behoefte te kunnen voldoen.
Een Inspiratiedag dus, waarin geen theorieën worden behandeld, maar nadrukkelijk een dag waarin “doen, elkaar ontmoeten en inspireren” centraal staan.
Een landelijke werkgroep is inmiddels aan het werk met de voorbereidende werkzaamheden.

Datum :

zaterdag 11 februari 2023

Tijd :

globaal van 10.00 tot 16.30 uur

Locatie :

Akoesticum Ede, nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en theater.

Voor wie ? :

koorbestuurders, commissieleden, koorleden en mannenkoordirigenten

Kosten :

15,00 per deelnemer als bijdrage in de kosten

Voordat aanzienlijke kosten worden gemaakt voor locatie het vastleggen van deskundigen willen wij graag middels deze brief peilen hoeveel interesse er bij onze leden bestaat voor het bijwonen van zo’n inspiratiedag. Wij verzoeken jullie dan ook om voor 15 oktober 2022 aan te geven of je van plan bent om met ons mee te doen op zaterdag 11 februari 2023 in Ede en ook met een indicatie met hoeveel personen je denkt te komen.

Je reactie met een emailbericht sturen naar het coördinerend lid van de landelijke werkgroep : will.selen@home.nl

Samenvattende toelichting

Wij gaan op zaterdag 11 februari 2023 een inspiratiedag organiseren waarin geen theorieën worden behandeld, maar de bedoeling is nadrukkelijk een dag te organiseren waarin “zingen, doen, elkaar ontmoeten en inspireren” centraal staat. De voorbereidingen zijn in volle gang en naast een uiterst professioneel ingerichte accommodatie worden professionals aangetrokken om ons door de dag heen te leiden.
Voorlopig zijn, naast plenair samenzijn, een viertal workshops gepland. Daarin gaan wij op 11 februari 2023 met elkaar (zingend) oefenen. De onderwerpen zijn:

  1. Een andere manier van optreden (bijv. uit het hoofd zingen, hoe krijg je dat onder knie, flashmobs)

  2. Een koorpresentatie (hoe komen we visueel beter voor de dag)

  3. Een repertoirekeuze (soort muziek, wat past wel en wat niet, adhoc optredens) PR en branding van het koor (hoe zetten we ons op zijn voordeligst in de markt en maken we ons aantrekkelijk voor nieuwe aanwas).

Natuurlijk is er tussen de bedrijven door gelegenheid om elkaar te ontmoeten en informatie met elkaar te delen. Een exacte programma-indeling volgt bij de officiële uitnodiging, later dit jaar.

Mocht u naast bovengenoemde onderwerpen nog zelf nog zaken hebben die u op de inspiratiedag graag behandeld wilt hebben, dan horen wij dat als werkgroep graag. Heeft u nog vragen over de inspiratiedag, dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de werkgroep.

Wij hopen dat wij jullie belangstelling hebben gewekt. We zien graag voor 15 oktober naar jullie reactie uit.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het KNZV,
de werkgroep KNZV Inspiratiedag 2023,

Harry van der Mark (AB KNZV) 06-3438 9654 hrymrk@gmail.com
Johan Smit (KNZV Noord Oost, verv Harry van der Mark) 06-1198 2969 smit59@gmail.com
Adrie Bout (KNZV Midden Nederland) 06-1093 4444 adrie.bout.51@gmail.com
Will Selen (KNZV Limburg) 06-5245 6910
will.selen@home.nl
Henk Bijvank (KNZV Holland) 06-2700 5391
h.bijvank@wxs.nl
Gertjan Klein Legtenberg (KNZV Noord Oost) 06-2246 6423 info@mannenkoor.nl

Comments are closed.