Logo knzv 2 1


Opgericht 1853
Beschermvrouwe
HKH Prinses Beatrix

Brabant - Zeeland

28 koren met 1210 zangers

Holland

29 koren met 1408 zangers

Limburg

72 koren met 3069 zangers

Midden Nederland

57 koren met 2796 zangers

Noord Oost

36 koren met 1402 zangers

De meeste solisten werken niet op basis van een arbeidsovereenkomst. Dat betekent, dat het arbeidsrecht niet van toepassing is op het optreedcontract.
Wel zijn de fiscale- en sociale zekerheidswetten van toepassing. Als een solist optreedt als zelfstandige, moet de opdrachtgever op het loon loonbelasting inhouden en premies WW, WAO etc. Dit laatste hoeft echter niet als de solist beschikt over een zelfstandigheidsverklaring of een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), die sinds 1 januari 2002 naast de zelfstandigheidverklaring voor artiesten en musici bestaat en deze uiteindelijk geheel zal vervangen.

Verder dient het volgende in acht te nemen:
  • Reeds afgegeven oude zelfstandigheidsverklaringen blijven nog van kracht tot het einde van de aangegeven geldigheidsduur.
  • De VAR biedt van tevoren duidelijkheid over hoe de belastingdienst en de uitkeringsinstanties een bepaalde arbeidsrelatie zullen beoordelen. De solist, die beschikt over een VAR, vrijwaart de opdrachtgever (het koor) van betaling van premies werknemersverzekeringen en loonbelasting.
  • Vanaf 1 januari 2005 mag de opdrachtgever (het koor) altijd uitgaan van een VAR van een opdrachtnemer (solist), waarin staat, dat deze een zelfstandig ondernemer (VAR-winst uit onderneming = VAR-wuo) is.
  • De solist kan een VAR aanvragen bij de Belastingdienst in zijn regio. De inspecteur beoordeelt of de aanvrager werkelijk zelfstandig is en dan krijgt hij/zij een VAR-wuo. Bij optredens kan hij dan aan de opdrachtgever een factuur sturen. De opdrachtgever hoeft geen loonbelasting en sociale premies meer in te houden. De solist betaalt zelf zijn inkomstenbelasting en regelt zijn eigen particuliere verzekeringen.
  • Sinds 1 januari 2005 is de VAR slechts 1 kalenderjaar geldig, moet dus ieder jaar opnieuw worden aangevraagd.
  • Let op: als solist met een VAR ben je in de arbeidsrelatie (dus bij een optreden) niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Je kunt aan de arbeidsrelatie dus ook geen uitkeringsrechten ontlenen. Je bent dus niet verzekerd volgens de Ziektewet, de WAO en de WW. Dat moet je dus zelf op andere wijze geregeld hebben.
  • Gaandeweg zullen opdrachtgevers vragen om een VAR, omdat dat duidelijkheid biedt omtrent de arbeidsrelatie en de risico’s en de administratieve rompslomp voor de koren beperkt.
  • De opdrachtgever (het koor) moet een kopie van de VAR in zijn administratie bewaren. Tevens moet het koor formeel de identiteit van de solist vaststellen en een kopie-identiteitsbewijs in zijn administratie bewaren.
 

Is uw koor lid van een van de 5 KNZV verenigingen?

Dan kunt u of uw bibliothecarsis / lid van uw muziekcom missie via het Internet partituren te leen vragen.
Uw secretaris dient daartoe dit formulier in te vullen en te verzenden.