Logo knzv 2 1


Opgericht 1853
Beschermvrouwe
HKH Prinses Beatrix

Brabant - Zeeland

28 koren met 1210 zangers

Holland

29 koren met 1408 zangers

Limburg

72 koren met 3069 zangers

Midden Nederland

57 koren met 2796 zangers

Noord Oost

36 koren met 1402 zangers

Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond is een mannenkoororganisatie met een duidelijke structuur. Het verbond bestaat uit vijf regionale verenigingen. Deze verenigingen, waarbij de koren zijn aangesloten, zijn vertegenwoordigd in de Verenigingsraad. Elke KNZV-vereniging heeft drie personen afgevaardigd in de Verenigingsraad. 

De Verenigingsraad is het hoogste orgaan van het KNZV Het beoordeelt en controleert de voorstellen en het beleid van het Algemeen Bestuur. De Verenigingsraad is nauw betrokken bij het landelijke beleid van het KNZV. Zo bereidt zij, al dan niet via werkgroepen, in samenwerking met het Algemeen Bestuur, landelijke manifestaties, landelijke concoursen, festivals, congressen e.d. voor. 

Daarnaast beoordeelt zij het financiële reilen en zeilen van het KNZV Voor alle taken van het KNZV, waaronder het instand houden en uitbreiden van de muziekbibliotheek van het KNZV, kent de Verenigingsraad jaarlijks aan het Algemeen Bestuur een budget toe. Dat is gebaseerd op een bedrag per koorlid. Momenteel bedraagt dat €6,50 per koorlid per jaar.  

De ‘dagelijkse leiding’ van het KNZV is in handen van het Algemeen Bestuur. De Verenigingsraad benoemt de leden van het Algemeen Bestuur op voordracht van de regionale verenigingen. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies verdelen de leden van het Algemeen Bestuur onderling.

Vanaf 2017 bestaat het Algemeen Bestuur uit de vijf voorzitters van de vijf regionale verenigingen.

 

Is uw koor lid van een van de 5 KNZV verenigingen?

Dan kunt u of uw bibliothecarsis / lid van uw muziekcom missie via het Internet partituren te leen vragen.
Uw secretaris dient daartoe dit formulier in te vullen en te verzenden.