Logo knzv 2 1


Opgericht 1853
Beschermvrouwe
HKH Prinses Beatrix

Brabant - Zeeland

28 koren met 1210 zangers

Holland

29 koren met 1408 zangers

Limburg

72 koren met 3069 zangers

Midden Nederland

57 koren met 2796 zangers

Noord Oost

36 koren met 1402 zangers

Doel van de inmiddels 159 jaar bestaande koepelorganisatie, het KNZV, is om de amateurmannenzang te stimuleren en te verbeteren. Voor de kwaliteitsbewaking, verbetering en vernieuwing van het repertoire beschikt het KNZV over de nodige faciliteiten ten behoeve van de verenigingen (dus de koren). Klik de rubriek ‘faciliteiten’ aan voor de noodzakelijke informatie. 

Het KNZV maakt deel uit van het samenwerkingsverband de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK). Voor de georganiseerde koren regelt de VNK het collectieve BUMA-contract. Daardoor is de jaarlijkse BUMA-afdracht per koorlid veel goedkoper dan een contract van een individueel koor met de BUMA-organisatie.  

De VNK onderhoudt nauwe contacten met Kunstfactor. Dit is het landelijk ondersteuningsinstituut voor de amateur-muziek, waaronder de amateurkoorzang. Regelmatig vindt u op deze site interessante zaken voor koorbesturen. Zo worden er binnenkort studiedagen en workshops georganiseerd over Amateurkunst en Recht en over Publiciteit en PR. Beide zijn zaken, waarmee koorbestuurders hun voordeel kunnen doen. Van harte aanbevolen!

 

Is uw koor lid van een van de 5 KNZV verenigingen?

Dan kunt u of uw bibliothecarsis / lid van uw muziekcom missie via het Internet partituren te leen vragen.
Uw secretaris dient daartoe dit formulier in te vullen en te verzenden.