Mannenkoren die zich aansluiten bij één van de regionale KNZV-verenigingen hebben toegang tot veel faciliteiten:

  • De KNZV bibliotheek

De aangesloten koren kunnen gratis gebruik maken van de landelijke muziekbibliotheek. Er worden dus geen administratiekosten en geen leenrecht in rekening gebracht. De secretaris van het koor vraagt een login code aan. Zie voor meer informatie het hoofdmenu Bibliotheek.

  • Een collectief verzekeringspakket

Het KNZV heeft bij AON de volgende collectieve verzekeringen afgesloten:

  • Een collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor het Algemeen Bestuur, de vier Verenigingsbesturen en de koorbesturen.
  • Een collectieve Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
  • Een collectieve Brand- en Inventarisverzekering

Een evenementenverzekering (inclusief dirigentenverzekering) dient het koor zelf af te sluiten. Zie voor meer informatie:

https://knzv.nl/Docs/Verzekeringen/Verzekeringsarrangement_KNZV.pdf

  • Lidmaatschap Koornetwerk Nederland

Het KNZV is evenals vele andere korenkoepels lid van Koornetwerk Nederland (KNN). KNN (opvolger van de Vereniging van Korenorganisaties) verbindt de koorwerelden in Nederland en zet zich in voor verbetering van de cultuursector in Nederland.

KNN sluit jaarlijks een collectief BUMA-contract af voor alle bij haar aangesloten korenkoepels. De jaarlijks verschuldigde uitvoeringsrechten zijn hierdoor afgekocht. Daardoor kunnen alle aangesloten koren zonder voorafgaande goedkeuring van de BUMA op concerten de liederen van hun keuze zingen.

  • Licentie FEMU

Het KNZV heeft een licentieovereenkomst afgesloten voor de aangesloten koren. Hierdoor mogen de koren onder bepaalde voorwaarden bladmuziek additioneel kopiëren, digitaal beheren, van Ipads zingen en songteksten publiceren. Zie voor meer informatie de nieuwsbrief van 14 juli 2020:

https://knzv.nl/Docs/Nieuwsbrieven//20200714%20Nieuwsbrief%20KNZV-FEMU.pdf

  • Regionale en landelijke evenementen

Het KNZV en de regionale Verenigingen organiseren concoursen, festivals en korendagen voor mannenkoren (met eventuele beoordeling en advies), inspiratiedagen en repertoiredagen. Tevens verstrekt het KNZV fiscale adviezen, adviezen over te volgen muzikaal beleid, adviezen over ledenwerving, imagoverbetering, fondsenwerving etc. De koren kunnen hiervoor contact opnemen met de secretaris van het KNZV of met de secretarissen van de regionale KNZV-Verenigingen.  Nieuwe adviezen en of updates van genoemde onderwerpen zullen t.z.t. op de website worden geplaatst onder het menu: Het KNZV/Informatief.