Faciliteiten

Voor mannenkoren die zich aansluiten bij een KNZV-vereniging zijn er veel faciliteiten:

 • Het collectieve BUMA-contract.
  Via de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties sluit het KNZV om de paar jaar een collectief BUMA-contract voor alle KNZV-koren. Voordeel: een relatief laag bedrag per lid per koor. Daardoor kunnen alle koren zonder enig financieel probleem concerten geven met solisten, andere koren e.d.
 • De KNZV-bibliotheek.
  Een prima geoutilleerde bibliotheek voor mannenkoren. Tegen een minieme prijs kan daar gebruik van worden gemaakt. Voor meer informatie: kiest u in het hoofdmenu Bibliotheek.

Het verzekeringspakket.

 • Het KNZV heeft op collectieve basis voor KNZV-bestuurders, zowel landelijk als voor de bestuurders van de KNZV-verenigingen, alsmede voor de koren een aantal verzekeringen afgesloten. Van belang is de verzekering voor zowel KNZV-bestuursleden, de bestuursleden van de KNZV-verenigingen en die van de koren.

Het verzekeringspakket ziet er als volgt uit:

 • Een Bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor het Algemeen Bestuur, de zes Verenigingsbesturen en koorbesturen.
 • Een Bedrijven Compactpolis, waarin begrepen:
 • Een Inventarisverzekering voor alle aangesloten koren en de bibliotheek in Zeist
 • Een Rechtsbijstandsverzekering voor Algemeen Bestuur, zes Verenigingsbesturen en alle koorbesturen.
 • Een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor het KNZV, de Verenigingen en alle aangesloten koren.
 • Een Ongevallenverzekering voor het Algemeen Bestuur, de zes Verenigingsbestuurders en de Verenigingsraad.

Nadere informatie vindt u in Brochure collectieve polis.
Een andere belangrijke verzekering is die voor de koren om bij ziekte van de dirigent kosteloos een andere dirigent ‘in te huren’. Deze verzekering is niet collectief. Veel koren hebben inmiddels gebruik van deze mogelijkheid gemaakt. Voor meer informatie neemt u contact op met de penningmeester van het KNZV.

Muzikale ondersteuning

De Verenigingsraad heeft een Muziek Advies Commissie (MAC) ingesteld. Deze adviseren het KNZV landelijk over muzikale activiteiten zoals concoursen en festivals, beooordeling van werken in de bibliotheek en training van dirigenten. MAC is samengesteld uit vooraanstaande dirigenten uit de regionale verenigingen en twee bestuursleden.

Belastingadviezen.

Voor belastingadviezen alsmede problemen over de arbeidsvoorwaardelijke verhoudingen tussen werkgever (koor) en werknemer (dirigent) kan men ook terecht bij de landelijk penningmeester.

Public relations.

Op initiatief KNZV Vereniging Midden Nederland is een commissie gevormd uit de PR verantwoordelijken uit de regionale verenigingen. Deze commissie krijgt in de loop van 2011 haar definitieve vorm. Tot haar taken zal onder meer gaan behoren:

 • Het actueel houden van de website
 • Actieve links opzetten met het onderwijs
 • Het activeren van interne en externe communicatie
 • Het organiseren van landelijke activiteiten zoals bv de nationaal Mannenkoorweek

Comments are closed.