Het doel

Doel van de inmiddels 159 jaar bestaande koepelorganisatie, het KNZV, is om de amateurmannenzang te stimuleren en te verbeteren. Voor de kwaliteitsbewaking, verbetering en vernieuwing van het repertoire beschikt het KNZV over de nodige faciliteiten ten behoeve van de verenigingen (dus de koren). Klik de rubriek ‘faciliteiten’ aan voor de noodzakelijke informatie. 

Het KNZV maakt deel uit van het samenwerkingsverband de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK). Voor de georganiseerde koren regelt de VNK het collectieve BUMA-contract. Daardoor is de jaarlijkse BUMA-afdracht per koorlid veel goedkoper dan een contract van een individueel koor met de BUMA-organisatie.  

De VNK onderhoudt nauwe contacten met Kunstfactor. Dit is het landelijk ondersteuningsinstituut voor de amateur-muziek, waaronder de amateurkoorzang. Regelmatig vindt u op deze site interessante zaken voor koorbesturen. Zo worden er binnenkort studiedagen en workshops georganiseerd over Amateurkunst en Recht en over Publiciteit en PR. Beide zijn zaken, waarmee koorbestuurders hun voordeel kunnen doen. Van harte aanbevolen!

 

Comments are closed.