De vlag kan uit: vanaf 26 juni weer samen zingen!

De vlag kan uit: vanaf 26 juni weer samen zingen!

Het is zo ver: het advies voor amateurkoren om niet samen te zingen, is ingetrokken. Ofwel: de vlag kan uit, vanaf 26 juni is er geen bezwaar meer tegen repeteren en kunnen we zelfs weer uitvoeringen verzorgen. Buiten én binnen. Samen zingen: het kan en mag weer!

Dat bleek uit de persconferentie van het kabinet op 18 juni. “Alles wat op anderhalve meter kan, mag dan weer”, zo liet Mark Rutte weten. In antwoord op een vraag na afloop, bevestigde hij nog eens dat zingen weer kan en mag.

Grotere stap 4

Zingen moet nog wel aan de hand van het protocol en op anderhalve meter afstand. Vooral van de grote koren vraagt dat qua beschikbare binnenruimte nog wel wat improvisatievermogen. Maar toch: dat het kabinet een grotere stap 4 durft te zetten met inbegrip van de koren, én eerder dan gedacht, is uiteindelijk toch verrassend.

Opgelucht

Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland, is opgelucht en blij. “Ik moet mezelf in de arm knijpen. Dit is het bericht waar we zó lang naar hebben uitgekeken en dat we ook zó ontzettend nodig hadden. Fantastisch dat al die mensen hun liefde voor het zingen weer kunnen oppakken. Al begrijpen we het ook als koren nog voorzichtig zijn, en liever na de zomervakantie weer beginnen. Heerlijk ook dat we als zangers eindelijk af zijn van altijd weer die uitzonderingspositie in al die maatregelen.”

Volgende week past Koornetwerk Nederland het zangprotocol aan op de situatie die vanaf 26 juni van toepassing is. “Maar voor nu mogen amateurkoorzangers genieten van een heerlijk vooruitzicht: weer samen zingen.”

Kijk op deze pagina van het RIVM en scroll naar de ‘Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles’.

RIVM 18 juni 2021

Extra aandachtspunten voor koren en zangensembles

Naast bovenstaande generieke uitgangspunten voor binnen en buiten gelden voor koren en zangensembles  de volgende extra aandachtspunten:

  • Kijk op Rijksoverheid.nl voor de maatregelen die gelden voor zingen en koren.
  • De algemene regels vanuit de Rijksoverheid voor activiteiten binnen moeten opgevolgd worden.
  • De algemene regels vanuit de Rijksoverheid voor zingen & musiceren moeten opgevolgd worden.
  • Een gezondheidscheck is vereist.
  • Het is belangrijk dat elke zanger zich realiseert dat hij/zij bij een  besmetting ook andere zangers/zangeressen kan besmetten, met alle mogelijke gevolgen van dien.
  • Zingen in een binnenruimte: als er een besmetting is in het koor of ensemble – ook al heeft men afstand gehouden – wordt iedereen die aanwezig was tijdens het zingen als een overig (niet nauw) contact van een bevestigde COVID-19-patiënt beschouwd. Een tijdelijke registratie van koorleden door presentielijsten is wenselijk; het vergemakkelijkt het eventuele bron- en contactonderzoek door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  onder koorleden.
  • Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, bij voorkeur niet achter elkaar, maar in een zigzag formatie.   
  • Uit voorzorg worden voor koren en zangensembles extra maatregelen voor de  ventilatie (binnen) geadviseerd, naast de gebruikelijke preventieve adviezen. Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht.  (Dit advies is gebaseerd op normen uit LCHV Hygiënerichtlijnen). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden  professioneel advies in te winnen. Zorg ervoor dat tijdens het luchten mensen niet in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkom dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten. 

Update, 18 juni 2021.

Bron: Koornetwerk Nederland

Comments are closed.