Algemene info

Het KNZV is een koepelorganisatie voor 4 regionale verenigingen. Bij deze verenigingen zijn ruim 150 mannenkoren aangesloten. In ons land zingen duizenden mannen in mannenkoren. Een groot aantal daarvan (ruim 5.500) zingt in mannenkoren die tot de KNZV-familie behoren.  

Het KNZV staat voor Koninklijk Nederlands Zangersverbond, de enige grote mannenkoororganisatie in ons land. Het KNZV is eigenlijk een federatie van vier regionale verenigingen. Bij deze KNZV-verenigingen zijn de koren (in totaal circa 150) aangesloten.

Op deze site treft u de nodige informatie aan over de KNZV-verenigingen.
De KNZV-familie is een bont gezelschap van koren. Niet alleen traditionele mannenkoren, maar ook barbershop-, shanty-, Byzantijnse en jongenskoren voelen zich bij de KNZV-organisatie(s) thuis.

De koepelorganisatie het KNZV heeft, al sinds de oprichting in 1853, het doel om de amateur mannenkoorzang te stimuleren en te verbeteren.

Voor de kwaliteitsbewaking, verbetering en vernieuwing van het repertoire beschikt het KNZV over de nodige faciliteiten ten behoeve van de mannenkoren.

Klik de rubriek ‘faciliteiten’ aan voor de noodzakelijke informatie.

Het Koninklijk Nederlands Zangersverbond is een mannenkoororganisatie met een duidelijke structuur. Het verbond bestaat uit vier regionale verenigingen. Deze verenigingen, waarbij de koren zijn aangesloten, zijn vertegenwoordigd in de Verenigingsraad. Elke KNZV-vereniging heeft drie personen afgevaardigd in de Verenigingsraad.

De Verenigingsraad is het hoogste orgaan van het KNZV Het beoordeelt en controleert de voorstellen en het beleid van het Algemeen Bestuur. De Verenigingsraad is nauw betrokken bij het landelijke beleid van het KNZV. Zo bereidt zij, al dan niet via werkgroepen, in samenwerking met het Algemeen Bestuur, landelijke manifestaties, landelijke concoursen, festivals, congressen e.d. voor.

Daarnaast beoordeelt zij het financiële reilen en zeilen van het KNZV. Voor alle taken van het KNZV, waaronder het instand houden en uitbreiden van de muziekbibliotheek van het KNZV, kent de Verenigingsraad jaarlijks aan het Algemeen Bestuur een budget toe. Dat is gebaseerd op een bedrag per koorlid. Momenteel bedraagt dat €6,50 per koorlid per jaar.

De ‘dagelijkse leiding’ van het KNZV is in handen van het Algemeen Bestuur. De Verenigingsraad benoemt de leden van het Algemeen Bestuur op voordracht van de regionale verenigingen. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies verdelen de leden van het Algemeen Bestuur onderling.

Het Algemeen Bestuur bestaat uit bestuursleden van de vier regionale verenigingen.

Mannenkoren die zich aansluiten bij één van de regionale KNZV-verenigingen hebben toegang tot veel faciliteiten:

De aangesloten koren kunnen gratis gebruik maken van de landelijke muziekbibliotheek. Er worden dus geen administratiekosten en geen leenrecht in rekening gebracht. De secretaris van het koor vraagt een login code aan. Zie voor meer informatie het hoofdmenu Bibliotheek.

Het KNZV heeft bij AON de volgende collectieve verzekeringen afgesloten:

  • Een collectieve Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor het Algemeen Bestuur, de vier Verenigingsbesturen en de koorbesturen.
  • Een collectieve Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven.
  • Een collectieve Brand- en Inventarisverzekering.

Een evenementenverzekering (inclusief dirigentenverzekering) dient het koor zelf af te sluiten.

Het KNZV is evenals vele andere korenkoepels lid van Koornetwerk Nederland (KNN). KNN (opvolger van de Vereniging van Korenorganisaties) verbindt de koorwerelden in Nederland en zet zich in voor verbetering van de cultuursector in Nederland.

KNN sluit jaarlijks een collectief BUMA-contract af voor alle bij haar aangesloten korenkoepels. De jaarlijks verschuldigde uitvoeringsrechten zijn hierdoor afgekocht. Daardoor kunnen alle aangesloten koren zonder voorafgaande goedkeuring van de BUMA op concerten de liederen van hun keuze zingen.

Het KNZV heeft een licentieovereenkomst afgesloten voor de aangesloten koren. Hierdoor mogen de koren onder bepaalde voorwaarden bladmuziek additioneel kopiëren, digitaal beheren, van Ipads zingen en songteksten publiceren. Klik hier voor meer informatie.

Het KNZV en de regionale Verenigingen organiseren concoursen, festivals en korendagen voor mannenkoren (met eventuele beoordeling en advies), inspiratiedagen en repertoiredagen. Tevens verstrekt het KNZV fiscale adviezen, adviezen over te volgen muzikaal beleid, adviezen over ledenwerving, imagoverbetering, fondsenwerving etc. De koren kunnen hiervoor contact opnemen met de secretaris van het KNZV of met de secretarissen van de regionale KNZV-Verenigingen.  Nieuwe adviezen en of updates van genoemde onderwerpen zullen t.z.t. op de website worden geplaatst onder het menu: Het KNZV/Informatief.

De KNZV-verenigingen onderhouden het directe contact met de koren. Zij organiseren regionale concoursen of festivals en werken samen met bijvoorbeeld de regionale / provinciale organisaties voor amateurmuziek. De KNZV-verenigingen bepalen hun eigen financiële beleid en zij maken gebruik van het landelijke dienstenpakket van het KNZV.
De koren die lid willen worden bij een KNZV-vereniging melden zich dus bij de secretaris van de betreffende KNZV-vereniging.

Bij het KNZV zijn 4 (regionale) verenigingen aangesloten. De KNZV-verenigingen zijn zelfstandige organisaties die samen het KNZV vormen. KNZV-koren zijn dus direct aangesloten bij een regionale verenigingen.
Elk mannenkoor dat lid wil worden van het KNZV, sluit zich aan bij een KNZV-vereniging in de desbetreffende regio van het koor.
Voorbeeld: een mannenkoor in de provincie Utrecht sluit zich aan bij de KNZV-Vereniging Midden Nederland (Utrecht, Gelderland en Flevoland).
Via het menu op deze website (HET KNZV) vindt  u een directe link naar de eigen websites van die regionale verenigingen. Daar vindt u ook het laatste nieuws uit die regio, de adressen van de secretarissen en overige bestuursleden.