Predicaat “Koninklijk”

OndertekeningOp 23 september 2011 deelde de Dienst van het Koninklijk Huis aan het Bestuur van het KNZV  mede dat op 12 juli 2012 het Predicaat “Koninklijk” voor het KNZV verloopt. Conform de bepalingen behorende bij het Predicaat kan voor het voor het blijven voeren van dit recht  schriftelijk “bestendiging”  worden aangevraagd aan Hare Majesteit de Koningin.  

Deze aanvraag diende vergezeld te gaan van een documentatie pakket bestaande uit onder meer  een historisch overzicht, de statuten, het huishoudelijk reglement, beschrijving van de financiële positie over de laatste 5 jaar, de reputatie en de toekomstvisie van de vereniging. In feite dus het beleidsplan voor de komende jaren.  Voor het KNZV ontstonden enkele knelpunten die betrekking hadden op de  organisatiewijziging van 2002 en de daaraan verbonden statuten wijziging in 2003. Op 13 oktober 2011 werd de

aanvraag tot bestendiging  via de burgemeester van Amsterdam (plaats van vestiging)en de commissaris van de Koningin in Noord Holland aan de Koningin gezonden. Op dit verzoek kwamen een aantal vragen over de organisatievorm en financiën. 

 

Die werden vlot  en redelijk uitgebreid beantwoord. En dan wordt het een periode stil. De aanvraag moet beoordeeld worden, de bestuursleden worden gescreend en bij derden wordt Informatie opgevraagd over het functioneren en de kwaliteiten van het Bestuur.

Wat kan ik met Notepad?

Regelmatig bereiken mij binnen ons koor, het Rosmalens Mannenkoor, vragen over het werken met Notepad.

Vaak gebeurt dat tijdens de pauze van onze repetitie op donderdagavond.