Reglement Bibliotheek 2015

Het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond heeft een bibliotheek tot stand gebracht om de bij haar leden aangesloten koren en hun dirigenten in kennis te stellen van hetgeen op het gebied van mannen-koormuziek o.a. bestaat en zo de koren ten dienste te zijn bij het samenstellen van hun repertoire. De bibliotheek is geautomatiseerd en is via het internet raadpleegbaar. Vanuit een digitale catalogus kunnen bestellingen gedaan worden. Bestellingen, leveringen en retouren worden via een digitale bibliotheekkaart vastgelegd. De gebruiker ontvangt deze ook en…Lees meer

 

De bibliotheek van het KNZV

 

Bestellen van partituren

Nadat begin 2009 de verhuizing van de muziekbibliotheek van Zeist naar Alphen a/d Rijn is afgerond, is deze weer geheel ter uwer beschikking. Bestellingen kunt u – bij voorkeur – doen via het internet, maar ook per per e-mail of per gewone post:

Muziekbibliotheek KNZV
Wim Baks
Raadhuisstraat 207
2406 AC Alphen aan den Rijn

U kunt ook een bericht naar hem sturen.

Voor dringende zaken kunt ook telefonisch contact opnemen maar wel uitsluitend tijdens kantooruren.
Telefoon: 0172 – 493 507

De bibliotheek is sinds jaren het instituut waar de aangesloten koren van het KNZV terecht kunnen om partituren voor een bepaalde tijd kosteloos te lenen. In de beginjaren was het aantal werken zeer beperkt, de laatste jaren is dit uitgebreid naar ongeveer 1.300 muziekstukken. In totaliteit mogen wij met trots spreken van een zeer uitgebreide muziekbibliotheek.
Al deze partituren zijn opgenomen in een geautomatiseerde catalogus.
U kunt deze naar meerdere gezichtspunten inzien, bewaren en afdrukken.

Nader informatie vindt u bovendien in dit uitgebreidere artikel.

Deelnemen via het Internet

Voor deelname dient u te beschikken over de juiste toegangscodes, die u via deze website kunt aanvragen.
Bovendien gaat de bibliotheek veel aandacht schenken aan het uitbreiden van de bibliotheek.
Ook aan digitalisering van partituren wordt aandacht geschonken. Nader informatie vindt u hier.

Spelregels uitlenen

Natuurlijk zijn er ook spelregels die m.b.t. tot het uitlenen gehanteerd dienen te worden.
Deze treft u aan in: Reglement uitlenen bibliotheek KNZV 126.09 Kb