Regels rondom Corona verder versoepeld

Beschermvrouwe

HKH Prinses Beatrix

Corona-advies     

Aan de koorbesturen van het KNZV

Datum           : 12 juli 2020

Per 1 juli jl. zijn de regels rondom Corona verder versoepeld. Daarvan heeft u kennis kunnen nemen via de website van Koornetwerk Nederland (www.koornetwerk.nl) en de landelijke website van het KNZV (www.KNZV.nl). Het NRC kopte met: “Na maanden wachten mag er weer gezongen worden”.

Hoewel het KNZV de richtlijnen en het protocol van Koornetwerk Nederland en het RIVM zal blijven volgen en zelf geen richtlijnen opstelt, wordt er toch door de bij het KNZV aangesloten koren om ons advies gevraagd.

Ons advies is derhalve: Volg het protocol van 1 juli jl. en stel i.v.m. hervatting van de repetities voor uw eigen koor een intern protocol vast, dat toegesneden is op de situatie van uw koor en de locatie waarin uw koor repeteert. Volgens genoemd protocol mag er inderdaad weer gezongen worden, maar dan dient er wel aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. De belangrijkste randvoorwaarden zijn:

  • Volg de algemene richtlijnen zoals de 1,5 meter afstand, geen handen schudden etc. Deze richtlijnen zijn inmiddels genoegzaam bekend.
  • De opstelling van de zangers is bij voorkeur in een zigzagformatie. Zie hiervoor het gepresenteerde model in eerder genoemd protocol.
  • De ruimte dient goed ventileerbaar te zijn. Bespreek dit met de verhuurder van uw locatie. Zet geen ventilatoren voor of achter uw koor. Dit kan juist een averechts effect hebben op de zogenaamde aerosolen (kleine druppeltjes). Instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht is belangrijk. Dus goed luchten voor de repetitie en in de pauze(s). M.b.t. de aerosolen is de wetenschap er overigens nog niet uit. Dus kijk regelmatig naar de updates op genoemde websites.
  • Een gezondheidscheck is vereist evenals een registratie van de aanwezige leden. Dit is i.v.m. een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
  • Stel richtlijnen op m.b.t. looproutes en gebruik van toilet en garderobe.
  • Volg de genoemde richtlijnen m.b.t. hygiëne, coördinatie en organisatie indien voor u van toepassing.

Er zijn reeds een paar koren begonnen met buiten repeteren, maar de meeste koren zullen na de vakantie pas beginnen. De grotere koren zullen dit doen in twee groepen vanwege de grootte van de locatie. Ons bereikten vragen over de zinsnede: “Ontwerp maatgericht een instroomtraject op een later tijdstip” etc. Koornetwerk Nederland heeft toegezegd dat bij een volgende update de woorden “op een later tijdstip” zullen worden geschrapt. Dus u kunt de senioren en de koorleden met de genoemde kwalen direct laten instromen, maar doe dit altijd in overleg met de koorleden. Dat geldt ook voor de koorleden, die het risico nog niet aandurven. Zij moeten ruimte vinden om hun onzekerheid rond samen zingen in een koor te kunnen bespreken. Dus probeer als koor samen tot een beslissing te komen over het wel of niet herstarten van de repetities en in welke vorm. Wij wensen u een fijne vakantie!

Het Algemeen Bestuur van het KNZV

 

Comments are closed.