Holland
23 koren met 1105 zangers
Limburg
64 koren met 2460 zangers
Midden Nederland
53 koren met 2435 zangers
Noord Oost
30 koren met 1108 zangers

KOEPELORGANISATIE

voor 4 regionale verenigingen

Opgericht 1853
Beschermvrouwe
HKH Prinses Beatrix

Laatste Nieuws

Communities of Practice

Aan: de dirigenten van de aangesloten mannenkoren

Datum           : 27 december 2021  

Onderwerp  : Uitnodiging CoP KNZV

Geachte dirigent,

DirigentenContact is het project van Koornetwerk Nederland (KNN) voor en door dirigenten. Zij ontmoeten elkaar live of online in Communities of Practice (CoP)  waarin zij ervaringen uitwisselen en werken aan de versterking van hun dirigeerpraktijk.  Het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond (KNZV) is gastheer van de CoP voor de mannenkoorzang. De CoP voor de mannenkoorzang komt 3 keer bij elkaar in het voorjaar van 2022, als de beperkingen van de coronamaatregelen dit toelaten. De bijeenkomsten, waaraan maximaal 15 dirigenten kunnen deelnemen, worden geleid door Martin van der Brugge van Dirigentenbemiddeling.  

De data voor de CoP voor de mannenkoorzang zijn 10 februari 2022, 3 maart en 24 maart, telkens tussen 10.00 uur en 12.30 uur.

De locatie voor de bijeenkomst op 10 februari is het Torenlaan Theater, Torenlaan 38 te Zeist. 
De locatie voor de bijeenkomst op 3 maart: Regenboogkerk, Watermolen 1, 2317 ST, Leiden
De locatie voor de bijeenkomst op 24 maart:  Zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11, 6931 BA Westervoort

We stellen ons voor dat in deze drie bijeenkomsten de volgende onderwerpen aan de orde kunnen komen

  • Toekomst mannenkoren
  • Bespreking van actuele thema’s
  • Delen van kennis en ervaring
  • Uitwisseling en innovatie van werkvormen
  • Intervisie

Uiteindelijk bepalen de deelnemers welke onderwerpen aan bod komen.

Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Het KNZV draagt de kosten voor de locatie en biedt de deelnemers een lunch aan. Reiskosten zijn voor rekening van de deelnemers.
Dirgenten van mannenkoren van het KNZV, maar ook van KCZB en KBZON zijn van harte voor deze CoP uitgenodigd. Als u hieraan wilt deelnemen, meldt u zich dan aan door op deze link te klikken en het inschrijfformulier in te vullen.

Indien er meer aanmeldingen zijn dan het maximaal aantal deelnemers, is de datum van inschrijving leidend.

We zien uit naar uw reactie,

Namens het Algemeen Bestuur van het KNZV

Koos van Herk, secretaris Email: j.vherk@ziggo.nl